Vay đảo nợ là gì? Vay đảo nợ có hợp pháp không?

Với sự biến động không ngừng của thị trường tài chính, nhu cầu vay đảo nợ ngân hàng đã trở thành một phương án linh hoạt để quản lý và tái cấu trúc các khoản nợ. Tuy nhiên, trong khi nhiều người chọn lựa hình thức này để giảm áp lực tài chính, đặt ra câu hỏi quan trọng: Vay đảo nợ là gì và liệu nó có pháp luật hóa hay không?

1. Vay đảo nợ là gì?

vay đảo nợ là gì

Theo quy định của Điều 8 Khoản 3 Nghị định 94/2018/NĐ-CP, đảo nợ là việc sử dụng nguồn vốn mới để thanh toán một phần hoặc toàn bộ các khoản nợ cũ. Các thông tin về lịch sử trả nợ chậm hoặc nợ cũ sẽ không còn được ghi chép nếu đã tiến hành đảo nợ.

Các tổ chức thực hiện hoạt động này thường là ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng và khoản nợ có thể là từ chính ngân hàng cung cấp khoản vay mới hoặc từ một ngân hàng khác.

2. Vay đảo nợ có hợp pháp không?

vay đảo nợ là gì

Vay đảo nợ bị coi là vi phạm pháp luật và bị nghiêm cấm, trừ khi đáp ứng một trong hai trường hợp sau đây:

Trường hợp 1: Khi sử dụng khoản vay mới để thanh toán lãi của khoản nợ tài chính đã được tổ chức tín dụng cung cấp, với điều kiện rằng:

Khách hàng sử dụng tiền từ khoản vay mới để thanh toán lãi phát sinh trong quá trình xây dựng công trình, với chi phí lãi được tính trong dự toán xây dựng công trình đã được cấp và có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Trường hợp 2: Khi sử dụng khoản vay mới để thanh toán nợ tại tổ chức tín dụng khác hoặc nợ nước ngoài, với các điều kiện sau:

Tiền từ khoản vay mới chỉ được sử dụng để trả nợ trước hạn đối với khoản vay thuộc một trong ba trường hợp sau đây:

  • Phục vụ hoạt động kinh doanh.
  • Thời hạn cho vay không được vượt quá thời hạn còn lại của khoản vay cũ.
  • Khoản vay chưa được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

3. Các hình thức vay đảo nợ phổ biến

vay đảo nợ là gì

Hiện có 3 hình thức phổ biến về vay đảo nợ trên thị trường:

Vay đảo nợ tại cùng một ngân hàng

Khách hàng đăng ký vay mới tại ngân hàng hiện đang có khoản nợ, nhằm thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản nợ cũ. Phương thức này giúp ngân hàng hạn chế tiền ra khỏi quản lý của họ, đánh giá cao về sự an toàn và phù hợp cho doanh nghiệp và cá nhân. Lưu ý rằng người vay không thể tự vay một khoản tiền mới, mà một cá nhân hoặc tổ chức khác sẽ được chọn để đứng tên hợp đồng vay vốn mới.

Vay đảo nợ từ các đơn vị tài chính bên ngoài

Khi khoản nợ tại ngân hàng đến hạn, người vay có thể vay nóng từ các tổ chức tài chính bên ngoài để thanh toán trước khoản nợ. Sau đó, họ có thể vay mới tại ngân hàng để thanh toán cho tổ chức tài chính bên ngoài. Điều này là một biện pháp tạm thời, nhưng các đơn vị tài chính bên ngoài thường cung cấp số tiền lớn với lãi suất cao và thời hạn ngắn, tạo ra áp lực tài chính và tăng nhanh chóng số nợ.

Vay đảo nợ từ ngân hàng này sang ngân hàng khác

Người vay chọn hình thức này khi họ biết ngân hàng khác cung cấp khoản vay với lãi suất hấp dẫn hơn. Họ vay tiền từ ngân hàng mới để thanh toán hợp đồng nợ tại ngân hàng cũ. Hợp đồng vay nợ được chuyển từ ngân hàng cũ sang ngân hàng mới, kéo dài thời gian vay vốn và có cơ hội hưởng lãi suất ưu đãi theo quy định của ngân hàng mới.

4. Rủi ro khi vay đảo nợ là gì?

vay đảo nợ là gì

Rủi ro trách nhiệm dân sự và hình sự: Hành vi làm giả giấy tờ hồ sơ có thể đưa ra trách nhiệm pháp lý và hình sự đối với cả khách hàng và ngân hàng. Cả hai đều phải đối mặt với hậu quả trước pháp luật.

Rủi ro về nợ xấu: Mặc dù đảo nợ có thể giảm tỷ lệ nợ xấu, nhưng nếu không quản lý chặt chẽ, nó có thể dẫn đến tình trạng xoay vòng nợ khi khách hàng không có khả năng trả nợ. Điều này có thể tạo ra nợ xấu mới và tăng rủi ro cho người vay.

Không phản ánh chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp: Đảo nợ có thể giúp che giấu nợ xấu hoặc nợ quá hạn của doanh nghiệp, làm khó khăn cho cơ quan quản lý kiểm tra tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh thực tế.

Rủi ro đối với ngân hàng: Ngân hàng có thể đối mặt với rủi ro lớn nếu không nghiên cứu kỹ về hồ sơ vay của khách hàng. Việc đánh giá khả năng phát triển và trả nợ của doanh nghiệp vay là quan trọng để tránh rủi ro tài chính.

Rủi ro đối với người vay: Người vay có thể gặp phải nhiều rủi ro, bao gồm việc không chuẩn bị kịp tiền ứng tạm, cần phải làm hồ sơ gần sát ngày trả tiền, cũng như rủi ro liên quan đến sự cố giữa ngân hàng và bên cho vay nóng, có thể tăng nguy cơ phải trả lãi suất cao.

Lời kết

Qua bài viết trên của BĐS Tuấn Nguyễn về vay đảo nợ là gì và các thông tin về các hình thức vay đảo nợ có thể thấy, vay đảo nợ mặc dù mang lại cơ hội giảm áp lực tài chính, nhưng cũng không phải là giải pháp phù hợp cho tất cả mọi trường hợp. Quyết định này cần sự hiểu biết kỹ lưỡng về các điều kiện vay, rủi ro pháp lý và tình hình tài chính cá nhân. Để đảm bảo tính minh bạch và hợp pháp, người vay cần tìm hiểu kỹ lưỡng và tư vấn chuyên sâu trước khi quyết định.