• Block B2, Khu diamond brilliant, Chung cư celadon city, P. Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh

  • 0973.32.52.32

  • bdstuannguyen93@gmail.com